СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК – ПРЕДСТАВНИЦТВО В УРЯДІ, УРЯДОВИХ ТА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ КОМІТЕТАХ (18-22 СІЧНЯ 2021 РОКУ)

20 січня 2021 року відбулося засідання Кабінету Міністрів України (у режимі відеоконференції), в якому взяв участь Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий.

На засіданні було розглянуто 44 проєкти нормативно-правових актів, 10 з яких опрацьовано в рамках СПО об’єднань профспілок, зокрема:

  • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти».

СПО об’єднань профспілок не підтримав зазначений проєкт та запропонував повернути його на доопрацювання з метою приведення його норм до вимог законів України «Про освіту» і «Про повну загальну середню освіту», зокрема в частині фінансового забезпечення медичного обслуговування.

Статтею 77 закону «Про освіту» передбачено, що організація медичного обслуговування в системі освіти забезпечується відповідно до джерел фінансування закладів освіти кожного рівня освіти, визначених законодавством, здійснюється закладами центрального органу виконавчої влади, що здійснює формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, та іншими закладами охорони здоров'я відповідно до законодавства.

Статтею 21 закону «Про повну загальну середню освіту» встановлено, що учні закладів освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату таких закладів освіти або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Заклади охорони здоров’я спільно з органами управління освітою та органами охорони здоров’я щороку забезпечують безоплатне проведення медичного огляду учнів, моніторинг стану здоров’я, здійснення лікувально-профілактичних заходів у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.

Згідно з пунктом 3 проєкту Порядку медичне обслуговування учнів здійснюється медичним працівником, який, як правило, входить до штату закладу освіти. У разі відсутності у закладі освіти медичного працівника заклад освіти укладає із закладом охорони здоров’я, що провадить господарську діяльність з медичної практики (сестринська справа, педіатрія, загальна практика-сімейна медицина), закладом з надання первинної медичної допомоги – територіальним центром первинної медико-санітарної допомоги або фізичною особою-підприємцем, які провадять господарську діяльність з медичної практики, договір про медичне обслуговування учнів.

Тому в Порядку має бути чітко виписано механізм та джерела фінансування медичного обслуговування учнів.

  • проєкт постанови Кабінету Міністрів України“Про реалізацію в м. Києві експерименту з професійного навчання зареєстрованих безробітних для потреб роботодавців сфери інформаційних технологій ”;
  • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до переліку закладів охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують  виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету»;
  • проєкт постанови Кабінету Міністрів України«Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» тощо.

 

18 січня 2021 року  засідання Урядового комітету з питань національної безпеки і оборони, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури (у режимі відеоконференції).

На розгляд внесено 10 проєктів актів законодавства, 2 з яких опрацьовано профспілковою стороною:

  • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Питання недобудованого ракетного крейсера проєкту 1164, заводський номер 2011».

За рішення Урядового комітету проєкт відправлено на доопрацювання.

  • проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування вугільної галузі та затвердження плану заходів з її реалізації».

Профспілка працівників вугільної промисловості України не підтримує проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування вугільної галузі та затвердження плану заходів з її реалізації» у запропонованій редакції та вважає, що прийняття даної Концепції можливе тільки після обговорення її у трудових колективах на всіх державних вугледобувних підприємствах та узгодження її в обласних Державних адміністраціях, які підлягають трансформації.

За рішення Урядового комітету проєкт знято з розгляду.

 

21 січня 2021 року  засідання Урядового комітету з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та соціальної політики (у форматі відеоконференції). Прийняв участь – ШубінО.О. - перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ .

На розгляд внесено 11 проєктів актів законодавства, 10 з яких було опрацьовано профспілковою стороною, зокрема:

  • законопроєкт «Провнесення змін до деяких законів України щодо запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів», яким передбачено, що допомога для економічної реінтеграції трудових мігрантів для осіб, які мають більше 10 років стажу роботи, здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду соціального страхування, а для осіб, які мають стаж менше 10 років, - за рахунок коштів Державного бюджету.

СПО об’єднань профспілок звертає увагу, що цільові кошти соціального страхування призначені для матеріальної підтримки застрахованих осіб у разі настання такого страхового випадку як втрата роботи. Надання допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів виходить за межі сфери соціального страхування.

Крім того, фінансовий стан Фонду соціального страхування на випадок безробіття наразі не має перспективи поліпшення, навантаження суттєво зростає і при наявних видах витрат, тому додаткове штучне розширення видів нестрахових виплат за рахунок коштів соціального страхування у цьому випадку неприпустиме.

 Тому профспілки наполягають на здійсненні фінансування допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів за рахунок коштів державного бюджету незалежно від її поворотності.

  • проєкт розпоряджень Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів освіти», яким передбачено запровадження з 1 грудня 2020 р. та до скасування карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, доплати за роботу у несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я медичним працівникам закладів освіти в розмірі 20% посадового окладу та її виплати за рахунок коштів, передбачених на оплату праці працівників відповідного закладу освіти.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я» Кабінет Міністрів України установив з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, а також тим, що забезпечують життєдіяльність населення, зокрема фахівцям, які відповідають кваліфікаційним вимогам, затвердженим Міністерством охорони здоров’я, у розмірі 50% мінімальної заробітної плати.

Профспілки вражають, що пропозиція щодо встановлення доплати медичним працівникам закладів освіти у розмірі 20% посадового окладу, є дуже низькою компенсацією трудових затрат та ризиків, пов’язаних зі здоров’ям, оскільки складатиме 645 грн., 685 грн. та 730 грн. залежно від розміру окладу.

Тому є необхідним поширити норми постанови Кабінету Міністрів України № 610 про встановлення доплати працівникам, що забезпечують життєдіяльність населення, на медичних працівників закладів освіти в розмірі 50% мінімальної заробітної плати, які також забезпечують життєдіяльність населення з числа учнів, дітей, вихованців та інших осіб, які навчаються, та виконують роботу у несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я.

Ці доплати повинні виплачуватися за рахунок коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, а не за рахунок коштів закладів освіти, які в їх кошторисах відсутні.

  • законопроєкт «Прозаходи щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору)».

Під час свого виступу перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок Шубін О.О. звернув увагу на те, що більшість профспілкових зауважень розробником не враховано. Зокрема:

1) зміни нормативного методу встановлення прожиткового мінімуму на нормативно-структурний із визначенням питомої ваги продовольчої складової у структурі прожиткового мінімуму, зокрема для працездатного населення на рівні 60%.

Запропоновані норми протирічать Рекомендаціям парламентських слухань на тему: «Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні» (схвалено постановою ВРУ від 19.05.2020 № 620-IX), якими Кабінету Міністрів України рекомендовано створити Міжвідомчу робочу групу (з обов’язковим представництвом сторін соціального діалогу, громадськості та науковців) з розробки вдосконаленої методології визначення прожиткового мінімуму.

Продовольча складова на рівні 60% є надзвичайно високою і не відповідає відповідному показнику в країнах ЄС, що не перевищує 40%.

2) звуження сфери застосування прожиткового мінімуму (не застосовуватиметься для встановлення величини неоподаткованого мінімуму доходів громадян, розмірів соціальних допомог у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування, стипендій).

 Зазначена пропозиція звужує зміст та обсяг існуючих прав і свобод, які гарантовані ст. 46 Конституції України. Зазначені види виплат зазвичай є основним і єдиним джерелом доходів.

3) скасування норми щодо встановлення розміру прожиткового мінімуму після проведення науково-громадської експертизи, що фактично усуне сторони соціального діалогу та громадянське суспільство від участі у формуванні соціальної політики;

Зазначена пропозиція суперечить ст. 421 Угоди про асоціацію України з ЄС щодо залучення всіх заінтересованих сторін, зокрема соціальних партнерів та організацій громадянського суспільства, у контексті впровадження реформ в Україні. Крім того, це є порушенням ст. 23 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», згідно з якою профспілки, їх об’єднання беруть участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини та соціальний захист.

За результатами обговорення учасниками засідання підтримано профспілкову пропозицію щодо необхідності застосування прожиткового мінімуму при визначенні доходів громадян, розмірів соціальних допомог у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування, стипендій.

 

21 січня 2021 року  засідання Урядового комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва, культури, молоді, спорту та інформаційної політики (у форматі відеоконференції). Прийняв участь –Андреєв В.М., голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України.

Розглядалось 3 проєкти актів законодавства.

 
   

Секретаріат СПО об’єднань профспілок

Вітання!

Сьогодні святкує

свій день

народження

no events

Профспілка - єдина сила здатна нас захистити!

Лічильник

Сьогодні 17
Вчора53
Цього тижня 207
Минулого тижня 169
Цього місяця 569
Минулого місяця 1564
За весь період 84044
Ваш IP: 3.239.117.1
Сегодня: 2023-03-25
Пользователей на сайте: 0
Гостей на сайте: 114